04 dec 2017

Artikel in "Deze Week": Herbestemming zwembad en OCMW gebouw in Lille

Afgelopen week had onze fractieleider de kans een droom toe te lichten in het magazine "Deze Week".   P9 Lees online 


"Een cultuurhuis in Lille"

Nadat de mobiliteitsproblematiek in Lille opgelost is, wil ik mijn droom over de herbestemming van het zwembad realiseren. Om cultuur een plaats te geven in onze gemeente zou een cultuurhuis hier een meerwaarde zijn. Het kleine zaaltje in de bibliotheek zit steeds eivol bij boekvoorstellingen, filmvoorstellingen en lezingen. Een cultuurhuis kan zich breder richten op theatergezelschappen, tentoonstellingen, events en een eigen programmatie. Ook kan het de uitvalsbasis zijn van andere evenementen. Ik denk dat het ook een ontmoetingsplaats moet zijn voor jong en oud, arm of rijk, met een leuke bar en zitruimte erbij. Omdat het karaktervol OCMW-gebouw binnenkort leeg zal staan en het zwembad op de huidige site in de Kerkstraat al jaren leeg staat, zitten hier pal in het centrum wel wat opportuniteiten verscholen. (We denken dat een zwembad moet gebouwd worden met meerdere partners en we moeten durven toegeven dat dit project een verloren zaak is. Maar dat is een andere droom waarover later meer.) Deze realisatie werkt kernversterkend en zorgt voor een sociale verwevenheid. De centrale ligging brengt cultuur dichter bij de mensen. De vlotte bereikbaarheid met de fiets én het extra aanbod aan ontspanning binnen de gemeente kan er ook voor zorgen dat koning auto meer op stal blijft staan. Wat de leefbaarheid in onze gemeente eveneens ten goede zal komen. Extra vergaderruimten bieden onze verenigingen en gezelschappen bovendien extra ondersteuning. Hoe prachtig zou het zijn dat we een huis hebben dat cultuur, een breed publiek en ontspanning onderdak kan bieden. 

Luc De Backer 


Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.