20 dec 2018

Bestuursvisie

Op 1 januari nemen Groen en N-VA het roer over in Lille. Daarbij hoort een bestuursvisie die de krijtlijnen van de komende 6 jaar uitzet. 7 fundamentele thema's vormen de leidraad. We gaan voor een nieuwe wind en een nieuwe visie op beleid: allemaal op maat van onze gemeente. #bestuursvisie #nieuwewind #nieuweploeg

N-VA en Groen presenteren beleidsvisie voor Lille

Een nieuwe wind en een nieuwe visie op beleid, op maat van onze gemeente. N-VA en Groen slaan in Lille de handen in elkaar om de troeven van ons dorp te versterken en beter uit te spelen. “We willen Lille sterker op de kaart zetten zodat we allen, inwoners, medewerkers en bezoekers, terecht fier kunnen zijn op onze gemeente” zegt toekomstig burgemeester Marleen Peeters (N-VA). De nieuwe bestuursploeg heeft haar visie opgebouwd rond zeven thema’s die onze gemeente nauw aan het hart liggen.

 

  1. Een groene gemeente waar het betaalbaar en goed leven is in een duurzame omgeving. De focus ligt in eerste instantie op ruimtelijke ordening. In het bijzonder wonen, waarbij we het landelijke en groene karakter, het kwaliteitsvol en betaalbaar wonen en de trage wegen willen vrijwaren. Toekomstig eerste schepen Luc De Backer (Groen) benadrukt: “De groene rand rond onze dorpskernen geven we niet prijs!” De focus ligt ten tweede op een duurzaam beheer van onze open ruimte met extra aandacht voor een goed doordacht lichtplan om het veiligheidsgevoel van onze inwoners te verhogen. Daarnaast willen we de publieke ruimtes opwaarderen met kwaliteitsvolle infrastructuur.
  2. Een veilige gemeente waar onze inwoners en bezoekers warm worden onthaald en ondersteund. We zetten in op een transparant en rechtlijnig beleid. We versterken de werking met de lokale politie. We gebruiken instrumenten zoals doelgerichte GAS-boetes en (flits)camera’s om de orde beter te handhaven en de veiligheid te verhogen.

  3. Een gemeente met focus op leefbare (fiets)mobiliteit, met respect voor de noden van zowel de inwoners als de bezoekers. We werken een duurzaam mobiliteitsplan uit met acties op korte en lange termijn, zodat voetgangers en fietsers in een veiliger verkeer kunnen genieten in onze gemeente. De focus ligt op het weren van zwaar vracht- en sluipverkeer doorheen onze dorpskernen en omgeving. “Mijn wens” zegt Luc De Backer, “is om onze mooie gemeente met de buurgemeenten te verbinden d.m.v. veilige fietsroutes en ervoor te zorgen dat kinderen veilig door onze dorpen kunnen fietsen.”

  4. Een lerende en werkende gemeente die haar inwoners alle kansen geeft op sociale mobiliteit in een voortdurend veranderende wereld. Hierbij zetten we in de eerste plaats in op uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang. Ook de lokale ondernemer en landbouwer willen we beter ondersteunen door o.a. een gemeentelijk aanspreekpunt aan te reiken. Daarnaast zal ook de lokale markt alle nodige kansen krijgen om uit te groeien tot een vaste waarde in het Lilse sociale leven.

  5. Een bruisende gemeente waarin iedereen zijn gading vindt en zich ten volle kan ontplooien. We willen het sterk verankerd verenigingsleven met zijn talloze vrijwilligers intensief blijven ondersteunen, op een voor alle deelnemers evenwichtige en transparante manier. “We willen met de naburige academies aftoetsen hoe we voor onze inwoners een kunst-, techniek- en wetenschapsacademie kunnen oprichten in onze eigen gemeente,” aldus Marleen Peeters, “ook historische feestdagen zoals 11 juli willen we extra luister geven, lokale tradities willen we dan weer blijven ondersteunen.” Onze toeristische troeven gaan we beter uitspelen.
  6. Een harmonieuze gemeente die met respect voor iedereen streeft naar het vormen van een eenheid als gemeenschap en zorgt dat iedereen mee kan. We zetten in op gelijke kansen voor iedereen en onderschrijven een sterke sociale dienstverlening met rechten en plichten voor elk individu. De toenemende vergrijzing brengt een aantal uitdagingen met zich mee die we allesbehalve uit de weg gaan; o.a. kwaliteitsvol wonen voor senioren krijgt onze extra aandacht. Door de nieuwe bevoegdheid van dierenwelzijn willen we in samenspraak met de lokale politie werk maken van een echt diervriendelijke gemeente. We willen ons als Fair Trade Gemeente ook beter profileren in een geglobaliseerde wereld.

  7. Een sterk bestuurde gemeente die op een gezonde financiële basis van onderuit wordt opgebouwd in een voortdurend streven naar efficiëntie. Hierbij willen wij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG's) integreren in elk beleidsdomein. “Onze communicatie zal transparanter en frequenter gebeuren,” zeggen Marleen Peeters en Luc De Backer in koor.

“Samen willen we opnieuw fier worden op onze prachtige gemeente!”

 

Je kan het uitgebreide document hier vinden. 

 

 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren