Bob Lens

12e plaats uit Lille

Bob is 38, hij heeft al heel wat ervaring opgebouwd als ontwerper openbare domeinen in een grote stadsomgeving. De uitdaging in Lille op dit gebied is enorm.

Ik ga resoluut voor de leefbaarheid van Lille. De kwaliteit van de openbare ruimte is belangrijk en biedt onze gemeente enorm veel kansen naar ontspanning en recreatie. Wanneer we ook de wegen fiets- en voetgangersvriendelijk maken, kan iedereen zich ongedwongen voortbewegen op een natuurlijke manier.

Kinderen hebben deze open ruimte en momenten nodig om zich ten volle te kunnen ontwikkelen.