Danny Bockx

21e plaats uit Gierle

Danny is 47 en geboren en getogen in Gierle. Hij heeft een specifieke spierziekte, waardoor hij rolstoelgebonden is. Dat houdt hem echter niet tegen om heel actief te zijn. Dit zowel op persoonlijk, als op politiek en sociaal vlak. Hij bekijkt de zaken altijd in het teken van een grotere doelgroep. Tot 2018 was hij  voorzitter van KVG regio Turnhout en pleitte hij op lokaal, Vlaams en nationaal vlak voor meer mobiliteit en toegankelijkheid voor personen met een handicap. Deze trent zal hij blijven verderzetten.

'Ik volg na een bachelor Toegepaste Informatica nu de aanvullende lerarenopleiding. Hiermee heb ik het doel de inclusie in het onderwijs te stimuleren waar het kan: leraren en leerlingen ondersteunen bij het M-decreet.'

'Ik hoop met mijn  en toekomstige projecten een steentje te kunnen bijdragen aan zaken zoals mantelzorg, thuiszorg en assistentie. Er moet meer tegemoetgekomen worden aan de noden van ouderen en personen met beperkingen.'