24 nov 2014

De volgelgriep, wat kan jij doen?

  In Nederland zijn er nieuwe gevallen van vogelgriep vastgesteld. Het FAVV heeft de maatregelen voor België aangescherpt. Welke maatregelen zijn er momenteel van kracht voor particuliere houders?

Op dit ogenblik is het in heel België verboden om pluimvee in open lucht bij te voederen of te drenken. Gisteren was dit verbod enkel van toepassing op gevoelige natuurgebieden. Particulieren moeten hun dieren binnen in het hok voederen of drenken. Het drinkwater mag bovendien niet afkomstig zijn van een waterplas of een stroom waartoe ook wilde vogels toegang hebben. Verzamelingen en markten kunnen enkel onder bepaalde voorwaarden.

Welke maatregelen zullen particuliere houders van vogels en pluimvee moeten treffen, indien het virus nog verder ons land nadert of bij ons wordt vastgesteld?

Indien het virus nog verder ons land nadert of bij ons wordt vastgesteld, dan zal er zelfs een afschermplicht worden ingesteld. Alle particuliere houders van pluimvee en vogels zullen dan hun dieren moeten afschermen van wilde vogels!  

 

Wat moet ik doen als ik onder de afschermplicht val?
Het ophokken / afschermen van pluimvee bestaat erin dat de dieren op stal worden gehouden of dat hun buitenbeloop wordt afgeschermd met netten zodat alle contact met wilde vogels, inbegrepen trekvogels, vermeden wordt.

Kan ik nu al voorbereidingen treffen voor een afschermplicht?
Aangezien het helemaal niet uit te sluiten is dat elke particuliere houder vroeg of laat zijn dieren zal moeten afschermen, raadt het Voedselagentschap u nu reeds aan om te kijken hoe u de ruimte waar uw dieren worden gehouden op een eenvoudige maar toch doeltreffende wijze kan afschermen.

Welke zijn de andere maatregelen die aan een particuliere houder kunnen worden opgelegd?
Behalve de afschermplicht en het verbod op bijvoederen en drenken in open lucht, kunnen particuliere houders als duivenmelkers, houders van sierpluimvee of siervogels en houders die occasioneel dieren verkopen op markten eveneens getroffen worden door een verzamelverbod. Een dergelijk verzamelverbod wordt uitgevaardigd in functie van waar het vogelgriepvirus aangetroffen wordt en kan op het ganse grondgebied van kracht zijn. Zo kan een verbod op de verkoop van dieren van en door particulieren op openbare markten reeds worden opgelegd op het ogenblik dat er migratie van trekvogels vanuit besmette gebieden naar ons land kan gebeuren. Andere verzamelingen zoals tentoonstellingen en wedstrijden van reisduiven zullen veelal maar verboden worden op het ogenblik dat er virus in ons land wordt aangetroffen. 

Minister Borsus : "Het betreft hier voorzorgsmaatregelen aanbevolen door het FAVV dat de situatie op de voet volgt. Deze maatregelen worden ondersteund door de vertegenwoordigers van de betrokken sectoren. Ik herinner eraan dat nog geen enkele uitbraak van vogelgriep is vastgesteld op ons grondgebied. Ik wil ook de consument geruststellen. Er is geen enkel risico voor het consumeren van gevogelte. Pluimveeproducten kunnen in alle veiligheid geconsumeerd worden"

Meer informatie is te vinden op de website van het Federaal Voedselagentschaphttp://www.afsca.be/dierengezondheid/vogelgriep/.

 

Bron: site www.landelijkegilden.be  

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren