18 okt 2018

Een nieuw bestuur: wat nu?

Beste Groot-Lillenaar

Met de verkiezingen van zondag 14 oktober 2018 heeft de kiezer een duidelijk signaal voor verandering in Lille gegeven door zowel N-VA als Groen een stevig mandaat te geven om hun programma om te zetten in beleid.

Niet enkel hebben onze partijen sterk gewonnen tijdens de verkiezingen. Wij hebben samen - met 16 (N-VA: 11 en Groen: 5) van de 25 zetels in de gemeenteraad - ook een ruime meerderheid om te besturen. Met de wil van de kiezer in het achterhoofd is onze coalitie de enige logische coalitie voor onze gemeente.

Zoals u reeds kon lezen in de krant hebben onze partijen daarop zondagavond samen gezeten om een bestuursakkoord te sluiten op hoofdlijnen waarbij werd overeengekomen dat: Marleen Peeters uw burgemeester zal worden en Luc De Backer uw eerste schepen. De overige mandaten, bevoegdheden en werklast zullen op een evenwichtige en evenredige manier worden verdeeld van zodra een concreet bestuursakkoord is uitgewerkt op basis van de afgesproken hoofdpunten.

Aangezien het in onze gemeente reeds decennia is geleden dat er een coalitie werd gevormd, hebben onze partijen onder leiding van Marleen en Luc, aangevuld met 2 vertegenwoordigers vanuit elke partij, een structuur opgezet om spoedig een concreet bestuursakkoord uit te werken waarin onze beide programma’s maximaal kunnen worden gerealiseerd én wat realiseerbaar is binnen een budgettair evenwicht.

Vervolgens kunnen op basis van dat bestuursakkoord de mandaten en bevoegdheden van de burgemeester en schepenen ingevuld worden. Voor wat betreft de personen die daarvoor in aanmerking komen werd onderling overeengekomen dat daarbij voor beide partijen wordt gekeken naar de verkozenen die het grootst aantal voorkeurstemmen kregen van de kiezer. Concreet zijn dat voor N-VA: Marleen Peeters, Vincent Goossens, Tom Kersemans en Griet Verheyen en voor Groen: Luc De Backer en Chiel Danckers.

Wij voorzien om dat bestuursakkoord na overleg met onze partijen en het managementteam van de gemeente klaar te hebben in de tweede helft van november zodat wij dat dan aan jullie kunnen voorstellen en toelichten. In december kunnen dan nog de nodige voorbereidingen worden getroffen om het nieuwe bestuur in januari een vliegende start te kunnen laten maken. Wij zullen er samen alles aan doen om van de verandering in onze gemeente voor alle inwoners een succes te maken!

Marleen Peeters en Luc De Backer

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren