25 feb 2021

Tarieven blijven dezelfde en openingsuren breiden uit

Exploitatie van recyclagepark door IOK  

Op de gemeenteraad van februari staat de overdracht van de uitbating van het recyclagepark geagendeerd. Als deze een goedkeuring krijgt, zal IOK vanaf 1 mei het beheer en de exploitatie voor haar rekening nemen.  

De tarieven blijven dezelfde zoals ze nu zijn, d.w.z. door middel van volumebepaling.  

De openingsuren kunnen we hierdoor fel uitbreiden, voornamelijk op zaterdag zal je tot 15u terechtkunnen op het park. In de zomerperiode zal het op vrijdag zelfs tot 19u open zijn. Andere kleine aanpassingen kan je de onderstaande schema’s  vinden.  

-> Waarom nu een overdracht van het recyclagepark?  

Door een beheersoverdracht naar IOK kan het gemeentebestuur profiteren van de knowhow van IOK inzake technologische en infrastructurele verbeteringen. IOK beheert quasi 85% van de Kempense recyclageparken waardoor zij dus een grote expertise heeft in het inrichten en uitbaten van zulk een park. Dit is een schaalvoordeel en maakt het zo mogelijk om een aantal afvalstromen intergemeentelijk aan te pakken, wat de recyclagemogelijkheden en -toepassingen ten goede komt. 

Ons eigen personeel kreeg de keuze om aan mooie voorwaarden mee over te stappen naar IOK of in dienst te blijven van de gemeente. Zeker ook een voordeel is dat IOK beschikt over een ‘pool’ van eigen recyclageparkwachters. Deze parkwachters krijgen een uniforme opleiding en kunnen dus flexibel ingezet worden. Dit biedt een groot voordeel bij afwezigheden en tijdens drukke periodes. 

Voor onze inwoners is er dus enkele een positieve verandering aan dit gebeuren, namelijk dat de openingsuren worden uitgebreid en er mogelijk enkele deelfracties kunnen komen waardoor er nog goedkoper en beter gerecycleerd kan worden. De tarieven blijven verder gelijk en de vastlegging van deze tarieven blijft ook in de toekomst de bevoegdheid van de gemeenteraad.  

Toch geven we nog graag even mee dat de huidige inkomsten (door onze nog steeds lage tarifering) maar voor een dekkingsgraad van 20% zorgen. De rest (= 80%) wordt vanuit de algemene middelen bijgepast.

Op lange termijn moeten we uitkijken naar een uitbreiding van de fracties met een weging per fractie, want dat is natuurlijk nog nauwkeuriger dan de volumebepaling. Hiervoor zullen echter infrastructurele aanpassingen nodig zijn.  

 

Voorstel openingsuren: 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren