04 mrt 2019

Start mobiliteitsplan + aanleg fietsstraat

Tijdens onze campagne was mobiliteit een speerpunt en dat willen we nu ook vertalen naar het eigenlijke bestuur. Om te vermijden dat dit bij wat losstaande ingrepen blijft, is een duurzaam mobiliteitsplan onmisbaar, een plan dat een stevig houvast biedt bij wegenwerken, inrichtingen en verkeersstromen. Op de gemeenteraad van februari is het startschot gegeven om een mobiliteitsplan te ontwikkelen voor gans de gemeente Lille. Het vorige dateerde van 2001 en heeft in al die jaren slechts één vernieuwing ondergaan. Ondertussen is de verkeerssituatie echter erg veranderd en zijn er heel wat nieuwe uitdagingen die daadkrachtige maatregelen vergen.

Samen voor een verkeersveiliger Lille!

 

“In stap 1 gaan we op zoek naar een studiebureau,” zegt Luc De Backer, Schepen van Mobiliteit, “dat bureau zal instaan voor de ontwikkeling en het opstellen van een degelijk mobiliteitsplan.” Tijdens stap 2 zal dit bureau de nodige informatie verzamelen en regenereren vanuit burgerparticipatie, bovenlokale mobiliteitsstudies en het ‘STAP’-principe vanuit onze bestuursvisie.  Dit is een werk van lange adem, want het kan bijna twee jaar duren voor een dergelijk plan tot in de puntjes is uitgewerkt. In stap 3 stellen we een plan op, dat ons de volgende 6, 12 tot 20 jaar een leidraad kan bieden om onze prioriteiten en budgetten op te richten. Vanaf deze stap zullen we duurzame ingrepen kunnen doen die onze visie in de praktijk omzetten.

Ondertussen zitten we zeker niet stil. We willen op korte termijn alle schoolomgevingen onder de loep nemen en de nodige aanpassingen in het belang van de veiligheid van onze kinderen en inwoners doorvoeren. De geplande werken om een voetpad aan te leggen in de Kabienstraat hebben we aangegrepen om de verkeerssituatie rond de school veiliger te maken. Hoe gaan we hierbij precies te werk? We installeren een proefopstelling van een fietsstraat vanaf de Wasserijstraat tot aan de Wechelsebaan. Omdat de weg tijdens de werken zal worden onderbroken, vormt dit ook het ideale moment om te onderzoeken of eenrichtingsverkeer hier de veiligheid al dan niet ten goede komt. Deze proefopstelling loopt vanaf de Heibloemstraat tot aan de Wechelsebaan. Dit maakt dat de Kabienstraat voorlopig niet meer bereikbaar zal zijn met de auto vanuit de Wechelsebaan. Deze opstelling zal worden beoordeeld en bijgestuurd waar nodig. Bij goede evaluatie zal ze permanent worden. Op middellange termijn willen we blijven inzetten op acute verkeersproblemen tot we ons mobiliteitsplan klaar hebben en hiertoe de nodige budgetten voorzien hebben.

Samen voor een verkeersveiliger Lille!

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren