20 dec 2015

Gemeentebestuur kiest voor te groot gemeentehuis.

Afgelopen gemeenteraad stond de gunning van het nieuwe administratief centrum gepland. We konden dit om verschillende redenen niet goedkeuren. Het gemeentebestuur wil een groots nieuw en super modern gebouw neerplanten in het centrum van Lille. Dat er wel degelijk nood is aan vernieuwing en uitbreiding staat buiten kijf.  Groen vindt het project echter veel te groot en bijgevolg te duur. De gemeente Lille is een landelijke gemeente en wij vragen ons af of zo'n groot en modern gebouw hier op zijn plaats is. Er worden materialen gebruikt die nooit eerder in België gebruikt werden. We vragen ons dan ook af, samen met de andere oppositieleden, hoe kwaliteitsvol de gevelbekleding zal zijn.

Er wordt een extra raadzaal voorzien naast meerdere vergaderzalen. Er is echter nog geen visie over en duidelijkheid over de huidige gebouwen van het OCMW en de politie.

Op vlak van duurzaamheid legt het gemeentebestuur de lat hoog. En we kunnen enkel tevreden zijn met zonnepanelen, een goede oriëntatie en hernieuwbare energiemaatregelen.

We konden ons dan ook niet vinden in de goedkeuring van dit punt en moesten ons bij deze onthouden.