19 dec 2014

Gemeentelijke bugetten en maarjarenplan niet kunnen steunen

Wij kunnen met de fractie van Groen de budgetten van 2015  en het financieel meerjarenplan niet goedkeuren. We zijn van mening dat de nadruk in het beleid en dan ook het financieel beleid onevenwichtig is en er heel wat blinde vlekken zijn. We waren positief verrast door de plannen van het nieuwe administratief centrum. De nadruk op ecologie en duurzaamheid zijn door de architecten goed geïmplementeerd, waar we natuurlijk achter staan.  We zijn echter niet tevreden over de hoge kostprijs  en de grootte van het hele project. Dat er nood is aan uitbreiding en iets nieuws is duidelijk, maar heeft Lille een administratief centrum nodig van € 6.100.000?

Zeker dat er uitdagingen op heel wat andere vlakken op deze manier blijven liggen. Enkele voorbeelden:

-          Inzet op trage en veilige gemeentewegen.

-          Inzet op een betaalbaar woonaanbod

-          Een snellere ontwikkeling van het e-loket

-          Snellere uitbreiding van didactische pc's voor onze scholen

-          Aankoop en opleiding voor het juiste materiaal voor ecologische bermen

-     ?

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.