01 sep 2016

Groen Lille legt fietstraject Poederlee - Herentals na 10j terug op tafel!

Een voorstel voor een alternatief fietstraject om de drukke N153 te vermijden van Poederlee naar Herentals lag deze week op tafel van de gemeenteraad van Lille en bij de collega's van Herentals. Ook Vorselaar geeft aan mee te willen werken aan dit project. Een 10-tal jaar geleden hebben we, met toen nog agalev, dit voorstel op tafel gelegd zonder succes. Groen Lille stelde vorig jaar terug de vraag bij het bestuur. Nu er ook de mogelijkheid kan bestaan om dit mee in een project op te nemen van het Regionaal landschap van Grote en Kleine Nete, 'de Kempense Hevelrug', hebben we het voorstel op de agenda van gemeenteraad geplaatst vertelt Luc De Backer, raadslid in Lille. We werken met Groen Kempen goed samen om concrete en positieve voorstellen te formuleren, daarom stond dit voorstel de zelfde week geagendeerd.     Burgemeester Paul Diels (Lille) zal nu met de betrokken gemeenten rond de tafel gaan zitten om de mogelijkheid te bekijken en zo nodig te laten bestuderen.  Het traject ligt op grondgebied van drie verschillende gemeente, daarom dat het een complexe project is. Er zal ook bekeken worden om het al dan niet met externe partners te werken. Met Groen Lille hopen we van harte dat het bestuur er werk van zal maken! Hier onder en in bijlage kan je het hele voorstel nalezen voor meer info. 

Bron: Foto en kaart GVA 

 

Betreft:  Aanleg alternatief fietstraject -  Poederlee ? Herentals

 

Tussen Lille / Poederlee en Herentals ligt een enkelvoudig fietspad naast een drukke gewestweg: de N153. Deze N153 is een druk bereden weg waar veel vrachtverkeer en woon-werkverkeer passeert. Dagelijks fietsen er heel wat scholieren en woon-werkfietsers, een veilig fietspad kan je dit niet echt noemen.  Hoewel er in de toekomst een fietspad komt langst beide zijden van de weg zal dit toch een risicovol traject blijven.

Daarom stellen we voor het tracé Heggekapel ? Hoeven ? Sassenhout ? Watervoort ? Heistraat, gelegen op de grondgebieden Lille ? Vorselaar ? Herentals te verharden met fietsbare ondergrond (zie plan in bijlage).  Zo ontstaat er een mooi alternatief om met de fiets naar school, werk of huis te rijden. Nu is er teveel losliggend zand, zijn er diepe plassen en groeven waardoor je er niet vlot kan fietsen. De fietsverbinding kruist enkele fietsknooppunt-routes en het gedeelte in Herentals maakt deel uit van zo'n route. Dit biedt dus een prachtige toeristische meerwaarde. Dat het traject niet volledig tot het knooppuntennetwerk behoort heeft net te maken met de slechte staat van de weg.

Er zal een verharding moeten worden aangelegd die een combinatie toelaat van fiets- en landbouwverkeer. Er zijn in andere gemeente al mooie voorbeelden te vinden van zulke verhardingen. Het zou inderdaad niet mogen zijn dat landbouwvoertuigen het fietspad stuk rijden.

We dienden met de groene fractie in de jaren '90 een zelfde voorstel, maar met weinig resultaat.  Maar in maart 2016 keurde de gemeenteraad het "Charter voor een sterk fietsbeleid" goed, en dit project past er volledig in. Dat het niet eenvoudig zal zijn begrijpen we, maar ons lijkt dit een haalbaar en prachtig project. 

Er kan enkel een kans tot slagen zijn als de drie betrokken gemeenten hier achter staan. Er zal een intergemeentelijke samenwerking moeten tot stand komen om een waardevol eindresultaat te bekomen.  Bij zulke complexe dossiers kan er samengewerkt worden met het IOK of zijn er de mogelijkheden om dit op te nemen in een project, het LEADER-project 'trage wegen doen bewegen', of het kan deel uitmaken van het strategisch project 'Kempense heuvelrug tussen kleine Neten en Aa' van het Regionaal landschap Kleine en Grote Nete.

Voorstel tot besluit: De Gemeenteraad beslist om een onderzoek te starten en eventueel leiding te nemen in de intergemeentelijke samenwerking voor de aanleg van dit fietstraject, aangaande plannen, samen werkingen, budget, timing,..  . 

BIJLAGEN:
2016_08_fietstraject_poederlee_herentals.pdf
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren