24 mrt 2016

Groen Lille zet gemeente aan om het fietscharter te ondertekenen!

Op de gemeenteraad van maart stelden we voor  het "Charter voor een sterk fietsbeleid" te ondertekenen, Ons punt werd er er zal met dit charter extra inzet komen op comfort en veiligheid van de fietsen.  Met dit instrument kunnen we de gemeente met staat en de stand van zaken comfronteren. aangenomen

 

Ons punt zoals voorgesteld op de gemeenteraad: 

De programmaraad van Fietsberaad Vlaanderen legde enkele universele uitgangspunten en engagementen vast in een charter "Sterk Fietsbeleid". Dit charter benadrukt het grote potentieel en de vele voordelen van fietsen, zowel voor functionele als voor recreatieve doeleinden, en dit vanuit verschillende beleidsdoelstellingen. Het charter erkent met andere woorden de bijdrage die de fiets kan leveren aan verschillende beleidsdoelen die de gemeenten zichzelf hebben opgelegd. Het charter sluit direct aan bij het Burgemeesterconvenant, bijv. onder punt 75: Promoten en stimuleren van fietspoolen, en punt 96: Uitwerken en uitvoeren van Kempens fietsplan met aandacht voor woon-werkverkeer.

Heel wat gemeenten hebben al een sterk fietsbeleid en herkennen zich in deze principes. De ondertekening van het charter bevestigt dit en maakt deze (geplande) acties zichtbaar. Bij andere gemeenten staat het fietsbeleid nog in de kinderschoenen en kan de ondertekening van dit charter net een motivatie zijn om het fietsbeleid verder uit te bouwen.

Met de ondertekening van dit charter erkennen de gemeenten de voorgestelde universele uitgangspunten en engageren ze zich tot een sterk fietsbeleid. Maar Fietsberaad Vlaanderen wil graag dat het niet bij de ondertekening alleen blijft.

Gemeenten die onderschrijven, worden uitgenodigd om tijdens de studiedag "Sterk Fietsbeleid" op 10 december het charter officieel te ondertekenen. Fietsberaad wil op deze manier de gemeenten de kans geven om "uit te pakken" met hun fietsbeleid. Dit geldt zowel voor de "starters" als voor de "doorgroeiers". De ondertekening van dit charter kan natuurlijk op elk moment gebeuren, ook voor of na de studiedag.

zie ook: www.fietsberaad.be

 

 

Bijlage: Charter voor een sterk fietsbeleid

 

 

 

CHARTER VAN GEMEENTEN VOOR EEN STERK FIETSBELEID

 

Een sterk fietsbeleid bouwt op een aantal universele uitgangspunten en duidelijke engagementen. De European Cyclists  Federation (ECF) verwoorde die eerder in het Charter van Sevilla (2011). Dit charter van gemeenten voor een sterk fietsbeleid benadrukt het  grote potentieel en de vele voordelen van fietsen, zowel voor functionele als voor recreatieve doeleinden.

 

Met de ondertekening van dit charter erkennen de gemeenten deze uitgangspunten en engageren ze zicht tot een sterk fietsbeleid. Bij de ondertekening geven ze ook aan voor welke drie uitgangspunten en engagementen ze een concrete actie zullen ontwikkelen en realiseren vóór 31/12/2018.

 

Benoem en omschrijf voor minimum drie uitgangspunten en/of engagementen uw concrete actie

 

 

 

Uw selectie
(min. 3)

 

UITGANGSPUNTEN

þ

 

 

 1. Fietsen is snel, makkelijk en goedkoop
  Fietsen is een snelle en makkelijke manier voor mensen om zich te verplaatsen. De fiets is voor bijna iedereen een toegankelijk en betaalbaar vervoermiddel. De fiets verzekert gelijkwaardigheid en draagt zonder hoge kost bij aan een solidaire samenleving.

c

 

 

 

 

 

 

 1. Fietsen bevordert de verkeersveiligheid
  Waar meer gefietst wordt, neemt de algemene verkeersveiligheid toe. De fiets veroorzaakt minder gevaar op de weg in vergelijking met het gemotoriseerde verkeer. Fietsen vermindert de menselijke kosten van verkeer.

c

 

 

 

 

 

 

 1. Fietsen zorgt voor een gezonde bevolking
  Fietsen draagt bij aan een goede fysieke en mentale gezondheid voor iedereen. Fietsen doet mensen spontaan bewegen en zorgt voor meer efficiëntie in de gezondheidsuitgaven. Fietsen bevordert het sociaal contact en heeft een emanciperende werking omdat kinderen en ouderen zelfstandig mobiel kunnen zijn en blijven. Fietsen maakt mensen gelukkig.

c

 

 

 

 

 

 

 

 1. Fietsen bespaart ruimte
  Fietsen draagt bij aan de leefkwaliteit in steden en dorpen. Het is een robuuste en veerkrachtige vervoerswijze die de schaarse (publieke) ruimte beter benut en rechtvaardiger verdeelt. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten in de eerste plaats vlotte en veilig verbindingen garanderen voor fietsers en voetgangers.

c

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 1. Gebruik nieuwe technologieën die het fietsen bevorderen
  De fiets is in volle ontwikkeling en wil in verschillende varianten opnieuw een rol opnemen in verschillende economische sectoren. Het potentieel van de elektrisch fiets, zowel voor personenvervoer als logistiek, is groot. Moderne fietsdeelsystemen, maar ook technologieën om fietsdata te verzamelen en te verwerken kunnen het fietsbeleid verder versnellen.

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 1. Fietsen draagt bij aan het economisch weefsel
  Fietsers hebben een hoger beschikbaar inkomen omdat hun mobiliteitskosten kleiner zijn. Fietsers winkelen lokaal en geven lokaal meer uit vergeleken met uitgavenpatronen gegenereerd door andere transportmodi. Een fietsbeleid ondersteunt dus de kernversterking van steden en gemeenten.

c

 

 

 

 

 

 

 

 1. Fietsen is duurzaam
  Fietsen is ? samen met wandelen ? de meest duurzame verplaatsingswijze. Fietsen is energiezuinig en genereert geen emissies met schadelijke impact op het leefmilieu, de luchtkwaliteit of het klimaat. Voor langere verplaatsingen is het een onmisbare schakel in combinatie met openbaar vervoer.

c

 

 

 

 

 

 

 

ENGAGEMENTEN

 

 

 

 1. Investeer in een fietscultuur
  Maak van de fiets een vanzelfsprekende vervoerswijze. Speel als lokaal bestuur uw voorbeeldfunctie ten volle uit en laat zien wat de mogelijkheden zijn. Zet de fiets in voor gemeentelijke dienstverlening en overtuig ook partners (bedrijven, scholen, verenigingen) in het gemeentelijk beleid om dat te doen.

c

 

 

 

 

 

 

 

 1. Maak werk van comfort en veiligheid voor de fietser
  Comfortabele infrastructuur stimuleert het fietsgebruik. Nieuwe infrastructuur zal de veiligheid van de fietser verhogen. Hoe hoger de auto-intensiteit, hoe hoger de vraag naar vrijliggende fietsinfrastructuur met een hoge kost. Consequent het STOP-principe hanteren bij infrastructuurwerken geeft fietsers meer ruimte en levert de hoogste maatschappelijke baten op.

c

 

 

 

 

 

 

 

 1. Luister naar fietsers
  Betrek burgers en fietsers bij de uitwerking van een fietsbeleid. Luister naar hun wensen en ga in gesprek over het fietsbeleid dat de gemeente wenst te voeren. Volg het effect van maatregelen voor fietsers op en communiceer hierover. Werk niet alleen aan een draagvlak maar ook aan een "vraagvlak" voor een sterk fietsbeleid.

c

 

 

 

 

 

 

 

Inspiratie nodig? Bezoek de kennisbank van Fietsberaad Vlaanderen op www.fietsberaad.be.

 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren