Heidi Van der Mueren

9e plaats uit Poederlee

Heidi is 57 en werkt als kinderbegeleidster in Poederlee. Daardoor is ze gedreven om voor alle kinderen en ouders Lille veiliger en socialer te maken. Als we zorgen voor de kinderen, dan zorgen we voor de toekomst

“Kinderopvang voor elk kind in Lille, ook tijdens schoolvakanties”: vanzelfsprekend zou u denken? Niets is minder waar. Ik wil met Groen meer ondersteuning geven aan crèches, onthaalouders, voor- en naschoolse opvang én vooral ook vakantieopvang.

Omwille van de verkeersonveiligheid is het lang niet elk kind gegeven om alleen naar school te mogen fietsen. Daardoor rijden er teveel auto’s aan en af naar school wat de omgeving nóg onveiliger maakt.

Met Groen willen we het fietsen veiliger maken in onze gemeente, zodat méér kinderen zelf naar school kunnen. Dit is goed voor de kinderen, goed voor de ouders (die tijd winnen) én goed voor de schoolomgeving. Kortom: goed voor onze hele gemeente.