24 nov 2014

Heraangelegde Snaersdijk zogt voor te vlot en te veel verkeer!

Tijdens de wintermaanden heeft men kunnen vaststellen dat de Snaersdijk  niet meer berijdbaar was voor gewone voertuigen, en zelfs tractoren, laat staan fietsers of zelfs voetgangers moeilijk over de weg konden. Het gevolg was ook dat er effectief geen verkeer langs deze weg naar het crossterrein reed, wat zowel de omwonenden als de uitbaters van de cross zelf willen. Nu de gemeente het initiatief neemt om de weg structureel te verbeteren zodanig dat deze berijdbaar blijft tijdens de winter, dreigt de weg, zoals voorheen, weer  volop gebruikt te worden als sluipweg om het crossterrein te bereiken. Vele crossers trekken zich van de wegwijzers naar de cross via Papendijk niets aan, ook al vraagt MC Lille zelf om de wegwijzers naar Papendijk te volgen.Argumentatie

Vandaar het voorstel om twee verkeersingrepen te door te voeren  die moeten garanderen dat de Snaersdijk tussen de kuispunten met Broekzijstraat en Rooverstraat   enkel gebruikt wordt waar ze voor bedoeld is: als een lokale weg type III.

Ingreep A: aanleg van een tractorsluis op Snaersdijk net na kruispunt met Rooverstraat (richting Broekzijstraat). Deze fysische barrière heeft vele voordelen:

- vrije doorgang voor landbouwvoertuigen zoals voorheen

- toegang tot alle percelen langs Snaersdijk via Broekzijstraat, aangezien zeer weinig verkeer van Wechelderzande (brug over E34 ) naar de Broekzijstraat rijdt via Snaersdijk is dit geen hinderlijke beperking

- geen doorgang voor gewone voertuigen  van Broekzijstraat naar het crossterrein, zoals de buurt en de cross willen

Hierbij een voorbeeld:

  

 Ingreep B: de weg klasseren als lokale weg voor landbouwverkeer. Het gaat dan om een lokale weg type III: (uit het Convenant Lokale wegen)

Lokale weg III Selectiecriteria:  ? De weg heeft als enige hoofdfunctie het toegang geven tot aanpalende percelen.  ? De weg heeft geen verkeersfunctie in het lokale netwerk. De verkeersfunctie is ondergeschikt, de weg kent enkel bestemmingsverkeer.  ? Hoogste aandeel erftoegangen.  De weg is gelegen in het buitengebied.  ? Soort: landelijke weg.  ? De weg is voorbehouden voor fietsers, landbouwverkeer en aangelanden.  Landelijke wegen kunnen een belangrijke rol spelen in (recreatieve) fietsroutenetwerken. Op een deel van de landelijke wegen zal alle verkeer worden geweerd, uitgezonderd fietsers, aangelanden en landbouwvoertuigen.

aanduiding van een dergelijke weg: bord F99

 

Het voordeel van deze ingreep is dat de weg definitief een categorisering krijgt die overeenstemt met de echte bestemming.

 

Het beste is natuurlijk om beide ingrepen te combineren.

We wilden niets opdringen maar, wilde een compromis bekomen zodat ook de buurtbewoners, gebruikers en het bestuur hier in zich zouden kunnen vinden. De Gemeente heeft ons voorstel verworpen.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren