07 jul 2016

Kwaliteitsvol verkavelen in Lille (Vlimmersebaan), lukt dit nog? Met uw steun wel!

  Er staan heel wat kavels op til, deze tegenhouden is niet altijd mogelijk, maar er wordt te dikwijls gekeken naar hun eigen portomone ipv de buurt, veiligheid, verkeer en open ruimte. Maar er zijn voldoende alternatieven, met het zelfde resultaat.  Mogelijk is het jullie ter oren gekomen dat er op de Vlimmersebaan (81) een verkavelingaanvraag  lopende is.

Op de site van de gemeente kan je onder "bekendmakingen" of aan het loket in het gemeentehuis de nodige details bekomen.

Het zal inhouden dat er 16 halfopenbebouwingen met telkens de mogelijkheid tot het bouwen van een 2 gezinswoning, dit kan betekenen dat er 32 wooneenheden kunnen komen.  Het plan is opgesteld in een 'canvas' opsplitsing, gewoon rechte lijnen op een kavel, hoewel hier heel wat andere mogelijkheden bestaan.

We kunnen ons voorstellen dat u, net zoals wij van 'Groen Lille', daar niet zomaar vrede mee willen nemen.

Voordat we ons hart volgen om bezwaar aan te tekenen moeten we met feiten afkomen die effectief invloed hebben op een later besluit. We moeten kunnen aantonen dat dit geen kwaliteitsvolle verkaveling is en dat er heel wat negatieve gevolgen kunnen zijn. 

De verkaveling tegenhouden is bijna onmogelijk, het is een  inbreiding van de woonkern en gelegen langs een invalsweg. Maar we kunnen wel trachten er voor te zorgen dat het op een kwaliteitsvolle manier gebeurt.  

Als burger hebben we de mogelijkheid om tegen de aanvraag bezwaar in te dienen. Dit door een aangetekend schrijven te richten aan de dienst stedenbouw of door afgifte van het bezwaarschrift op het gemeentehuis.  Wij gaan dit alvast doen, maar als er meer van deze bezwaren zijn zal het bestuur meer druk ervaren om hier de juiste gevolgen aan te geven.

 

Wil je steunen? Bijgevoegde bezwaarschrift dien je dan te ondertekenen.

Hier onder en In bijlage  kan je alvast onze argumenten vinden, je kan ze daar eventueel aanvullen met uw eigen argumenten.

Je kan deze zelf binnen brengen op de gemeente,of per aangetekend schrijven opsturen naar de gemeente. 


 

Onze argumenten:

  1. De verkaveling gaat in tegen de visie die de gemeente er op na houdt over 'duurzame ruimte ontwikkeling' &  'maximaal streven naar ruimtelijke kwaliteit'  weergegeven  in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. In dit document wordt er duidelijk op gewezen dat de ruimtelijke structuur op alle vlakken kwaliteit moet waarborgen en voor een evenwicht in de dynamiek tussen het wonen, werken, verplaatsen en groenvoorziening moet zorgen.
  1. In deze aanvraag is echter onvoldoende groenruimte voorzien om speelgelegenheid mogelijk te maken,  er blijven in dit voorstel geen bosfragmenten en of parkfragmenten over zoals in de visie van het structuurplan beschreven staat.   Er zou onder andere bij het opstellen van verkavelingplannen meer open ruimte gecreëerd moeten worden. 

We vragen ook om controle uit te oefenen op het behoud van de beschermde dieren alvorens de starten met het rooien van de bomen. Ook moeten de nieuwe eigenaars de keuze hebben om de waardevolle loofbomen kunnen behouden.

  1. Bij het opsplitsen van deze kavel is de kwaliteit echt verloren gegaan, ten voordele van een canvas-verdeling in rijen. Mocht er een landschapsarchitect en/ of een stedenbouwkundig bureau geraadpleegd geweest zijn, dat zouden er heel wat meer mogelijkheden naar boven komen die niet moeten inboeten op aantal wooneenheden, meerbepaald inzake klustering van hoofdgebouwen, bijgebouwen en groene ruimten.   
  2. In de aanvraag is er onvoldoende rekening gehouden met de sociale mix die nagestreefd moet worden bij de bouw van nieuwe infrastructuren en verkavelingen.
  1. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorziet (blz. 130) dat enkel de directe omgeving van het dorpscentrum (kernzone) langs de invalswegen in aanmerking komt om percelen te bebouwen met kleine, betaalbare comfortabele woningen. Buiten de kernzone - zoals het gebied waar deze aanvraag op slaat - wordt uitgegaan van maximaal twee woongelegenheden per perceel, waar men hier tot 32 woningen voorziet.
  2. Ivm het inplanting van Inritten en het creëren van een privé weg, de vele inritten zullen het verkeer hinderen en gevaarlijke situaties opleveren. Ook zal dit extra verkeer veel hinder veroorzaken, wat niet ten goede komt voor de  veiligheid van onder andere de schoolgaande kinderen.  Er van uitgaan dat er per gezin gemiddeld 1.5 wagens zijn, zullen de opritten, voortuinen, garages en de buurt ontoelaatbaar overvol staan.  Er komen 2 onnodige kruispunten bij en de achterliggende weg, wat een onveilige donkere steeg kan vormen, is overbodig, feit dat er vooraan al veel ruimte wordt ingenomen door mogelijke auto's.
  3. Wat met de bushalte? Waar kan deze naar toe?

Door het toenemend aantal verkavelingen, is de nood aan kwaliteitsvolle kavels des te belangrijker. 

Hopelijk kunnen we samen aan een leefbare en groene gemeente werken. 

Groen raadslid, Luc De Backer voor Lille 

BIJLAGEN:
bezwaarschrift_vlimmersebaan_vk07_16_omwonende.pdf
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren