Luc De Backer

Gemeenteraadslid, fractieleider en lijsttrekker

Luc is in 2012 verkozen als het tweede gemeenteraadslid van Groen in Lille. In maart 2015 nam hij de taak van fractieleider op zich. Luc wil in Lille het spectrum van centrum tot links dekken, dit omdat in een landelijke gemeente als Lille een gezond evenwicht noodzakelijk is. Luc volgt de jeugdraad op de voet, net als thema’s zoals mobiliteit en lokaal beleid. Hij zetelt in de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening), Kempisch Karakter en in de Gemeenteraadscommissie. Als bestuurder in de bosgroep ijvert hij mee voor een haalbaar ecologisch en economisch evenwicht in de bosbouw.

Luc wil met zijn enthousiasme en eigen stijl en kijk het gemeentelijk beleid een forse duw in de juiste richting te geven. Hij wil zijn steeds groeiende ervaring omzetten in daden, dit met volle goesting.