Maria Olieslagers

19e plaats uit Lille

Maria is 67. Ondertussen kan ze genieten van haar pensioen, gezin en kleinkinderen. Uit dat oogpunt kijkt ze met grote zorg naar de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers in onze gemeente.

Door het ontbreken van goede voorzieningen voor zwakke weggebruikers nemen steeds meer mensen de auto, dit kan echt niet de bedoeling zijn. Iedereen heeft het recht om op een veilige manier door de gemeente te bewegen. Gescheiden fiets- en wandelpaden zijn mijn prioriteit voor onze gemeente!