24 nov 2014

MILEURAAD NA 2 JAAR NOG ONBESTAAND

Na verschillende oproepen in InfoLille zijn er niet genoeg kandidaten uit de milieu- en natuurverenigingen gevonden om een milieuraad te installeren die voldoet aan de goedgekeurde statuten. Vandaar dat een positieve actie vanwege de Schepen van Milieu aangewezen is om een doorbraak te krijgen in dit aanslependende dossier. We stellen voor dat de Schepen kontakt opneemt met de verschillende natuur- en milieuverenigingen om in een open gesprek te peilen naar de bedenkingen van potentiële leden van de milieuraad, vooral dan die personen die ooit lid zijn geweest van de milieuraad, met als doel na te gaan wat hen weerhoudt om lid te worden van de nieuwe milieuraad. Na verslag uit te brengen aan de gemeenteraad kunnen de nodige initiatieven genomen worden om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de natuur- en milieuverenigingen betreffende een goed functionerende mileuraad, waar zij lid van willen worden. Een maatregel die waarschijnlijk al kan leiden tot een hernieuwde belangstelling voor de milieuraad is het afsplitsen van alle onderwerpen die strikt gezien enkel met landbouw te maken hebben en deze het onderwerp te maken van een nieuw op te richten landbouwraad. Naar het voorbeeld van andere gemeenten groepeert de landbouwraad afgevaardigden van beroepsverenigingen van land- en tuinbouwers van de gemeente en is het een adviserend orgaan dat als door de gemeenteraad erkend woordvoerder van de land - en tuinbouwbelangen optreedt. De landbouwraad kan beraadslagen over alle problemen welke op gemeentelijk vlak, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks de land ? en tuinbouw aanbelangen. Het oprichten van een landbouwraad kan vermijden dat de milieuraad wordt aanzien als het enige orgaan waar ook de vertegenwoordigers van land- en tuinbouw met hun verzuchtingen terecht kunnen, waardoor de vertegenwoordigers van natuur- en milieuverenigingen het nut van de milieuraad in vraag gaan stellen, hetgeen jammer genoeg in het verleden mee heeft geleid tot de huidige malaise.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren