28 jan 2022

Mobiliteitsplan moet zorgen voor veilige en leefbare omgeving

Mobiliteitsplan moet zorgen voor veilige en leefbare omgeving

Lille legt de laatste hand aan een nieuw mobiliteitsplan. Daarmee heeft de gemeente een handleiding én actieplan om het mobiliteitsbeleid in de komende jaren vorm te geven. Het plan legt de nadruk op duurzaam verkeer en verkeersleefbaarheid in haar vier dorpen. Vanavond op de gemeenteraad komt de voorlopige vastlegging van het plan en op de gemeenteraad van maart de definitieve. Eind maart organiseert de gemeente ook nog een infomarkt.

Schepen van Mobiliteit Luc De Backer: “Om de knelpunten en kansen van onze gemeente in kaart te brengen, zijn we gaan praten met inwoners in onze vier dorpen, zowel tijdens fysieke participatiemomenten als digitaal. Ook de mobiliteitswerkgroep werd geraadpleegd en we hielden enkele bevragingen in verschillende buurten. De uitdaging een gemeente te zijn in de schaar van twee snelwegen en het nodige doorgaand verkeer stond hierin centraal. De verkeersleefbaarheid én verkeersveiligheid komt hierdoor in het gedrag, niet alleen op onze grote assen, maar ook in onze woonstraten en wijken.”

Het nieuwe mobiliteitsplan zet daarom in op aangenamere en veiligere woonstraten. Daarin is goed nagedacht over waar het doorgaande verkeer wel gewenst is en waar niet. De gemeente werd ingedeeld in 12 verblijfsgebieden. Die afbakening zorgt voor een kader waarbinnen gewerkt kan worden aan maatregelen die gedragen worden door de bewoners.

Het is de bedoeling dat de verblijfsgebieden in de komende jaren één voor één aan bod komen, waarbij we enkele concrete voorstellen zullen doen in samenspraak met  de bewoners. In dialoog met hen gaan we op zoek naar de best mogelijke mobiliteitsoplossingen. We zetten daarbij hard in op meer ruimte voor voetgangers en fietsers.”

In totaal bevat het nieuwe plan een honderdtal acties voor de korte, middellange en lange termijn. Een groot deel van deze acties gaan over het bevorderen van de ‘modal shift’, het verschuiven naar het gebruik van duurzame verplaatsingsmethodes. Zo is Lille vragende partij voor een goede snelbusverbinding via de snelweg naar Antwerpen en wil de gemeente ook voor het station van Tielen een busverbinding met de gemeente.

“Binnenkort gaan we aan de slag met het nieuwe afwegingskader van de Vlaamse regering om na te gaan of we met deze nieuwe richtlijnen in aanmerking komen om op alle vier de gewestwegen in de kernen een zone 30 in te voeren. Samen met de provincie en de vervoersregio willen we het doorgaand verkeer en zeker het doorgaand vrachtverkeer sterk verminderen door betere routes op te zetten, al dan niet met ANPR.  We nemen ook de plannen op die voortvloeiden uit het wensbeeld Lille – Poederlee om veiligere pararelroutes te maken voor fietsers. We hebben tijdens de opmaak van het plan al enkele principes toegepast op het verblijfsgebied van de Valvekenstraat en enkele schoolomgevingen.”

Onze inzet is hoog, maar beseffen dat heel het traject heel wat tijd en middelen zijn kosten om degelijke stappen te kunnen zetten. We gaan er mee aan de slag! 

 

In de pers:

RTV: https://www.rtv.be/artikels/lille-wil-zone-30-alle-deeldorpen-veiligheid-het-gedrang-a109723

GVA: https://www.gva.be/cnt/dmf20220126_97123358

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren