16 aug 2016

Nacht van de vleermuis!

    Help vleermuizen in je tuin

Je tuin vleermuisvriendelijk maken, betekent die insectvriendelijk inrichten. Een gewone dwergvleermuis, onze huis- en tuinvleermuis, eet immers ongeveer 3.000 muggen en andere kleine insecten in één nacht. Andere soorten vleermuizen verkiezen dan weer nachtvlinders of kevers.

Kijk op www.nachtvandevleermuis.be   voor meer info.