19 sep 2016

Neonicotinoïden: schadelijk voor mens én bij

De voorbije jaren verschenen regelmatig studies die het schadelijk effect van neonicotinoïden (insecticiden) op bijen aantonen. Meestal ging het om studies waarbij bijen in een laboratorium kunstmatig werden blootgesteld aan deze stoffen. Gangbare landbouwers en de pesticidesector reageerden dan ook vaak dat "de realiteit op het veld helemaal anders is" en dat "zulke studies niet relevant zijn voor de landbouwpraktijk". Deze zomer publiceerde de Hoge Gezondheidsraad van België, het wetenschappelijk expertisecentrum dat de Belgische overheid adviseert over gezondheid, . De Raad screende twee omvangrijke literatuurstudies. Eén ervan, de WIA-studie, is een synthese van 1.121 recente studies over neonicotinoïden, inclusief studies die gefinancierd werden door de pesticidesector.

echter een erg kritisch rapport over deze neonicotinoïden

De Hoge Gezondheidsraad van België vraagt nu om de toxiciteit van deze verbindingen dringend verder te onderzoeken. Deze stoffen baren immers mens én milieu zorgen. Foetussen en embryo's lopen risico op gezondheidsschade, zoals een aantasting van het DNA en een verstoorde hormoonhuishouding. "Verder onderzoek is dringend nodig. Ook vanwege de wetenschappelijke lacunes, het gebruik op grote schaal van neonicotinoïden en de resistentieproblemen die dit in de hand werken."

Dit besluit is een hart onder de riem voor Velt en alle organisaties die pleiten voor een verbod op neonicotinoïden.

 

KLIK VOOR DE SITE

 


Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.