14 mrt 2019

Nieuw bestuur uit de startblokken

Voor het eerst in 70 jaar heeft men in Lille gekozen voor een nieuwe wind: de coalitie van Groen en N-VA krijgt haar kans om gedurende zes jaar onze mooie gemeente in goede banen te leiden, een uniek moment dat heel wat meer inhoudt dan enkel het aantrekken van een sjerp.

Wat kan je verwachten van een bestuur dat enkele maanden bezig is? We merken dat dat heel wat is, waardoor het ons niet onbelangrijk lijkt om wat meer duiding te geven aan onze inwoners. Wat is de ervaring tot nu toe? Wat zijn de bezigheden en vooral de plannen van ons nieuwe bestuur?

In de maanden voor de eedaflegging hebben we met beide partijen een bestuursvisie uitgeschreven die je al eerder op onze site kon raadplegen. De afgelopen weken hebben we onszelf en het personeel de tijd gegeven om elkaar en de vele lopende dossiers te leren kennen, waarbij heel wat kwam kijken. We maakten kennis met de verschillende diensten die elk hun taken en structuur hebben. Heel wat organisaties kwamen zich voorstellen, en intussen loopt de dagdagelijkse werking verder. Zo ontmoetten we veel boeiende mensen, vergaarden we enorm veel informatie (onder meer over wetgeving) en stootten we op nieuwe zaken die ons intensief bezighouden. Tijdens de opstart van het meerjarenplantraject hebben wij als bestuur voor het eerst aan het personeel toegelicht binnen welk kader, onze bestuursvisie, we in de toekomst willen werken.

Wat houdt de voorbereiding van zo’n meerjarenplan in? Het is decretaal bepaald door de Vlaamse overheid dat het eerste bestuursjaar dient om een plan op te maken voor de komende zes jaar.  Zo moeten we in 2019 nog werken met de middelen  van het vorige meerjarenplan (2014-2019). Dit geeft ons de kans om dit jaar eerst en vooral een goed beeld te vormen van de stand van zaken in heel wat dossiers, en om een duidelijk zicht te krijgen op de uitdagingen die er waren, momenteel zijn, en zullen komen. Het meerjarenplan dat we met onze coalitie zullen opmaken omvat heel wat werk. Het wordt samen met ons personeel uitgewerkt en zal worden gekaderd in onze bestuursvisie en de omgevingsanalyse. Ook willen we extra input vragen aan onze inwoners en adviesraden. Tegen het najaar willen we het plan klaar hebben, zodat we met onze financiële dienst de nodige budgetten eraan kunnen koppelen.

Zoals je in onze visie reeds kon lezen, is onze ambitie groot. We hebben heel wat ideeën, wensen en dromen om Lille en onze inwoners een goed beleid te presenteren. We moeten er dan ook niet flauw over doen: zo'n beleid kost geld, veel geld. Ook al hebben we een financieel gezonde gemeente aangetroffen bij de bestuurswissel, toch zitten er vaak heel wat adders onder het gras, die ons om de nodige aandacht en budgetten vragen. De gemeente Lille bezit bijvoorbeeld een prachtig patrimonium dat we eervol willen behandelen en onderhouden. Een dergelijk patrimonium onderhouden kost evenwel handenvol geld, en daarom is het uiterst belangrijk dat we hier met de nodige omzichtigheid mee omgaan. In de eerste maanden hebben we ontdekt dat de staat van het patrimonium verre van schitterend is: we zijn gestoten op heel wat gebreken die onvoorziene werken vergen. Zo kregen we bezorgde vragen of we het oude gemeentehuis wel verder wilden afwerken. Het antwoord is ja: we hebben de architect gevraagd om de nodige aanpassingen te doen door onder meer de valse plafonds en dertig jaar oude radiatoren te vervangen, en extra sanitair te voorzien (deze extra werken waren immers niet ingeschreven). Deze broodnodige wijzigingen kosten ons jammer genoeg een pak geld, geld dat we liever elders hadden willen investeren.

Voor Huize Goetschalckx, de prachtige villa naast het gemeentehuis, hebben we ervoor gekozen om de werken even stop te zetten, omdat we van mening zijn dat de villa een betere bestemming verdient dan zijnde een politiekantoor. We hebben momenteel heel wat ideeën die we allemaal aan het bekijken zijn in termen van wenselijkheid en haalbaarheid. Onze infrastructuur in het algemeen is nog een grote puzzel die we in elkaar proberen te passen. Wat doen we met het OCMW-gebouw? Wat met het vroegere gemeentehuis in Poederlee? Wat met Hof d’Intere dat al meer dan 6 jaar voor 60% leegstaat? Wat met de oude pastorij in Wechelderzande? Wat met het huis Embrechts naast het Trapleerke? Wat met de turnzaal in Gierle? Wat met heel wat nieuwe uitdagingen en wensen van o.a. een kunstacademie en andere organisaties en verenigingen? Dit zijn allemaal vragen met enerzijds grote gevolgen, en anderzijds grote budgetten. Het is onmogelijk om hierop na twee maanden al een definitief antwoord te geven, hoewel sommigen dit verwachten. Het is van uiterst belang om niet kortzichtig te werk te gaan. We willen de financiële middelen van onze gemeente immers weldoordacht besteden. Daarom vragen we de nodige tijd voor een grondige inventarisering en de uitwerking van een gedegen meerjarenplan 2020-2025.

Dit jaar willen we alvast starten met het ontwerp van een nieuw mobiliteitsplan, een broodnodige innovatie, aangezien het vorige dateert van 2001. Daarnaast willen we het bos- en bermbeheerplan updaten. Hoewel dit plan opgemaakt werd in 2008 en nog geldig is tot 2027, nopen nieuwe inzichten en omstandigheden ons ertoe een nieuw plan uit te werken.

De digitale (tweewekelijkse) gemeentelijke nieuwsbrief om onze inwoners nog beter te informeren kende een vlotte start. Onze diensten werken daarnaast volop aan een meldknop waarmee je meteen op de juiste plek terecht komt voor problemen, mankementen, storingen en zoveel meer.

Wat betreft Jeugd, Senioren, Personen met een beperking, Gelijke Kansen en Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen: dit zijn thema’s die we meer geïmplementeerd willen zien in alle domeinen. Dit vraagt tijd en zal grondig worden ingewerkt in het meerjarenplan. We willen dat het voor ons gemeentepersoneel een reflex wordt om deze domeinen in te weven in iedere nieuwe bestuursbeslissing.

Een goede ruimtelijke ordening vraagt - op haar beurt - instrumenten (verordeningen, RUP's, ...) die we scherper willen stellen, zodat zowel onze inwoners als het personeel weten waaraan en waaraf.

Kortom: we willen in heel wat thema’s, dossiers en diensten grote stappen vooruitzetten. Dat is niet altijd makkelijk, aangezien sommige diensten al jarenlang onderbemand - of tot onze verbijstering - zelfs onbestaande zijn. Daarom willen we om tijd en begrip vragen, zodat we een weldoordacht plan op poten kunnen zetten en de nodige budgetten daarvoor kunnen vrijmaken.

Je merkt het, door samen hard te werken komen we er! We kijken met volle goesting naar de toekomst, want het kan echt anders! Bedankt voor de steun, bedankt voor het begrip!

Groen Lille

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren