Nieuws

Categorieën

Op naar een dementievriendelijke gemeente!
400 kinderen konden genieten van een nieuwe speelcontainer!
Tijdelijke vergunningsstop voor grote bouwprojecten tot het woonomgevingsplan klaar is
Samen op weg naar een kindvriendelijke gemeente!
Op toer met de boer: educatieve fietstocht voor jong en oud!
Voor ieder gezin een gratis boom om onze gemeente groener te maken!
FSC-label voor onze bossen!
Digitaal registratieplatform ter ondersteuning van onze horeca!
Jeugdwerk = sterk: MERCI leiding!
Cultuurkalender & kunstacademie
Hondenlosloopzone krijgt omheining
Fietssuggestiestroken
Grijze container voor restafval vanaf 2021
9 mei 2020 = World Fair Trade Day
Meer continuïteit en flexibiliteit in de buitenschoolse kinderopvang
Een veilig fietspad van Wechelderzande naar Vlimmeren
Heerle naar zone 50
Coronatijden: wat doe jij? Wat te doen?
Samen tegen verslaving
Ons Huis-aan-huisblad: digitaal wegens corona
Geluk zit in de kleine dingen...
Samen buurt maken via onze buurtbudgetten!
Vraag je speelstraat aan!
Sterk meerjarenplan voor onze gemeente!
Een volledige verLEDding op 10 jaar tijd
Vanaf 2020 een pop-up zomerbar in onze gemeente!
Samen met onze inwoners gezondheidsbeleid maken
Isomo recycleren en sorteren
Standpunt inzake windmolens langs de E34
Inwoners van Wechelderzande denken mee na over de toekomst van kasteel Hof d’Intere
Eerlijkere tarieven op het Lilse recyclagepark
Speelpleinwerking 'de Pretplaneet' zet haar deuren gedurende de volledige vakantie open
Eerste stappen tot een fietsveilige gemeente!
Participatie gestart
Nieuw bestuur uit de startblokken
Start mobiliteitsplan + aanleg fietsstraat
Bestuursvisie
Bestuursakkoord en bevoegdheden nieuw bestuur
Een nieuw bestuur: wat nu?
Van 2 naar 5 zetels: bedankt Lille
Aan de slag in 2019 met een sociaal en humaan beleid.
Meer dan 360 leden van turnkring de Giertjes staan in de kou
Oproep om de markt te stimuleren blijft ongehoord
Artikel in "Deze Week": Herbestemming OCMW en zwembadgebouw in Lille
De veiligheid van onze schoolgaande kinderen in de Kabien- en Wasserijstraat moet beter
Nu verhogen ook lachgaspatronen het zwerfvuilprobleem, en deze zijn verre van onschuldig!
Nadarfietsrekken heel de zomer op stal.
Behoud ons dorps karakter! Trek daarom vandaag de grens op onze gewestwegen, voor het te laat is!
De Lilse Bergen toegankelijker maken: het kan!
Kandidatenlijst Groen Lille
Aanpassingen Valvekenstraat toch uitgevoerd na eerdere afkeuring
Uitbreiding dienstverlening / openingstijden gemeentehuis is nodig!
Laat de buurt ademen
OPINIE: Verappartementisering, een noodzakelijk kwaad? Kan dit beter in Lille?
Een nieuw recyclagepark in Achterlee, een goed idee?
"Laat bussen stoppen aan haltes op E34" Goed idee, na 7 jaar zonder visie!
Groen Lille wandelde met vertrouwen het nieuwe jaar in!
VOGELVRIJE VOETWEGEN
Groen Lille blijft verkeer op de agenda zetten & er is meer nieuws bekend over de markt!
Bedankt mantelzorger!
Nadarafsluiting met fietsstalling! Ook handig voor uw vereniging?
Resultaten mobiliteitsenquête Lille
Educatief bijenbos / weide
"Wekelijkse markt in Lille" vanaf lente 2018
Enquête mobiliteit, deel jouw ideeën en visie over mobiliteit in Lille!
Bestuur stuurt lege klimaatsdoos naar ondernemers! Hoe kan het anders?
Week van de FAIR TRADE
Groene pluim voor Buddy's voor vluchtelingen!
Week van de mobiliteit 16 - 22 sept
Maak van je eigen tuin een bijenparadijs !
Staat wegdek / suggestiestroken Rechtestraat! Gemeenteraad juni 2016
Verkeersveiligeheid in Lille moet beter, ingreep aan Heikant geïnstaleerd.
Slechte staat gewest wegen, een schande! Het meldpunt al benut?
Resultaten enquête "Wekelijkse markt" in (groot) Lille - Groen Lille
Wil jij naar de markt in Lille?
Verkeersveiligheid buurt Heikant
BUITENSPEELDAG 19/04
Auto delen in opmars, zelfs in een dorp is dit haalbaar!
WERELDWATERDAG 22/3
Week van de vrijwilliger
Kleefbandjes voor GFT in Lille
2017 goed ingezet!
Digitale nieuwsbrief
'HIER' In lille het kranje van Groen Lille
Windmolens in Lille, kan dat wel?
Project sociale woningbouw achter de Eikenlaan
PWA omvormen naar wijkwerken, onduidelijk troef !
Laat Colruyt stoppen met plastic verpakkingsberg
Trage wegen in Lille - Dag van de trageweg 16-10
Week van het bos
Neonicotinoïden: schadelijk voor mens én bij
Mooi resultaat na drastische kap! Wandel mee, laat je informeren.
Groen Lille legt fietstraject Poederlee - Herentals na 10j terug op tafel!
Nacht van de vleermuis!
Mooie bloemen langs de Lilse bermen!
NOG (LEGE) WINKELS OP DE WECHELSEBAAN?
Kwaliteitsvol verkavelen in Lille (Vlimmersebaan), lukt dit nog? Met uw steun wel!
Parkeersituatie Schoolomgeving Hoekske - Eikenlaan
Stop glyfosaat, teken de petitie
Kaalkap Kastanjelaan Bazoeka effect?!?
Groen Lille zet gemeente aan om het fietscharter te ondertekenen!
Bandenspanning Vs. Co2 uitstoot 1 - 0
Verkaveling De Schrans - Heiend
ZWERFVUILACTIE
Reflectoren plaatsen op minder verlichte plaatsen.
Nieuwjaarsreceptie 2016
Nieuwjaarsreceptie
Word lid van Groen! Mooie kans om ons te steunen.
Gemeentebestuur kiest voor te groot gemeentehuis.
Positief dialoog en overleg met motorcross boekt vooruitgang
INFO LILLE #wathetnetniethaalde
Open brief van Meryrem Veiligheid en verbondenheid als antwoord op verschrikkelijke aanslagen
17 oktober actiedag tegen armoede
De rekening van Lille!
Behaag en bebloem onze Kempen !
Vluchtelingen vinden nu ook opvang in Lille!
Lichten in Lille aanpassen goed idee! Zo dacht Groen Lille in 2014 ook al!
Communicatie rond school Gierle
Speelbomen
BIOWEEK
WEEK VAN DE BIJ
petietie - Red de natuur in je buurt, Nu het nog kan!
voorschriften voor nieuwe weekend woningen of verbouwingen in weekendzones
Afscheid van Ilse Van Dongen!
subsidiering houtkanten, hagen en bomen
Ecover, nieuwe fles en oplossing voor het mileu?!
“Groene Pluim” Lille voor de eerste passieve woning in Lille!
Welkom in het mooie en propere Lille!
Nieuwjaarsreceptie
Proficiat kampioenen
Gemeentelijke bugetten en maarjarenplan niet kunnen steunen
subsidiering van zwaluwnesten
Te lage belasting op 2de verblijven!
Stop verloning met wagens en diesel
De volgelgriep, wat kan jij doen?
Blijvend protest tegen nieuwe verkavelingen in weekendzonens!
Lichtplan in Lille hoog nodig!
Bijen sterfte een halt toeroepen!
MILEURAAD NA 2 JAAR NOG ONBESTAAND
Speelbos Galgenberg
Heraangelegde Snaersdijk zogt voor te vlot en te veel verkeer!
Bedankt kiezers
Luc, onze kandidaat voor 25/5
Ook Groen Lille steunt op hun manier de strijd tegen dierenverwaarlozing!
Bouwfrustratie van Scouts Wechel zou niet meer mogelijk kunnen zijn in de toekomst!
Fuiven onmogelijk in PC St.-Pieters Lille!?
Groen Lille zet 2014 goed in!
Straatbeeld met verkiezingen blijft prentenboek!
Ooit stopte hier de 418 / 440, besparingen op de foute halte!
steun haiyan
Stem om van Ecocide een misdaad te maken Om onze toekomst te beschermen
onveilige kruispunten
DE ZOMER VAN LILLE AAN DE SKIVIJVER! Groen Lille trekt aan de alarm bel!
Groene pluim uitgereikt aan Vlindertuin Freinetschool Lille
Gevaarlijke situatie te Brulens in Gierle
ZWEMMEN ?! Meerderheid wijst tussenkomst af!
Herstel van voetweg het "Vondelpad" in Gierle
Roken aan de schoolpoort goed of ni?
Bericht met alle standaard velden ingevuld
Toestand Gemeentelijke school Gierle
Solidariteitsraad nodigt uit op de Solidariteitsbrunch 10-3-2013
Nieuwjaarswandeling met Groen Kempen
Nieuwsbrief Groen Lille !Nieuw!
Geef bijen een kans
GROEN stelt voor om parking aan te leggen op het Moereind!
Beste kiezers
Groen, het enige linkse alternatief in Lille, gaat naar de gemeenteraadsverkiezingen met een gezonde mix van ervaring en jeugdig enthousiasme.
Dorps zichten
Samenwerkings federalisme als alternatief
Elektronisch afval is goudmijn van de toekomst
Werkonzekerheid is geen perspectief
Van Groen! naar Groen
Programma verkiezingen 2012