27 mrt 2014

Ook Groen Lille steunt op hun manier de strijd tegen dierenverwaarlozing!

Daar er in Wechelderzande een schrijnend geval van dierenverwaarlozing aan ons gemeld werd waar politie en overheid weinig aan schenen te doen, hebben wij een punt op de agenda geplaatst met de vraag voor oprichting van een commissie voor dierenwelzijn en een te volgen procedure bij vaststelling van dierenverwaarlozing. Volgens de burgemeester zou er een wettelijke procedure bestaan die van hogerhand opgelegd is en steeds dient gevolgd te worden. Wij zouden als gemeente dus geen eigen procedure mogen hanteren. Ook het nut van een commissie zag onze burgervader niet zitten!Er zal wel een artikel in info-Lille verschijnen waar de stappen zullen besproken worden die gevolgd dienen te worden bij constatering van dierenmishandeling.

Hopelijk heeft ons agendapunt de bevoegde instanties wakker gemaakt en zal er vlugger en kordater opgetreden worden in de toekomst!

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.