10 dec 2016

Project sociale woningbouw achter Eikenlaan

Project sociale woningbouw "Eikenlaan" Een project waar het mes duidelijk langst twee kanten snijdt!Een inhaalbeweging in sociale woningbouw was dringend nodig. Het bouwproject zal een huisvesting voorzien voor verschillende doelgroepen, ook zullen er woningen zijn die voor mindervalide en ouderen toegankelijk zijn

  • Jarenlang zijn er onvoldoende sociale huur- of koopwoningen gebouwd door het  CD&V-bestuur, met deze inhaalbeweging grijpen ze te diep in in het bedoelde gebied alsook op de naaste omgeving. Bossen en de natuurlijke omgeving moet radicaal wijken voor dit project.
  • De bouwtechnische visie van het project is erg waardevol en heeft een hoog duurzaamheid, het zal voor de bewoners veel kansen bieden.  Parking en fietsstalling wordt goed georganiseerd. Dit voorkomt het uitzicht van een straat vol auto's.
  • Zonder eerdere communicatie met de buurbewoners vertrok dit project met een slechte start. De toenemende verkeersdrukte en de ontbossing zijn de meest in het oog springende negatieve punten.
  • Het project zal in verschillende stadia gebouwd worden, dit maakt dat de impact geleidelijk aan komt.
  • De bewoners kunnen - net door het plan met een centrale parking - niet eenvoudig tot aan hun woning rijden, wat problemen geeft voor het in- en uitladen van de wagen en ook voor mindermobiele bewoners geeft dit problemen.
  • Er zijn zowel 50% koop- als 50% huurwoningen voorzien. Dit geeft een goede sociale mix.
  • 81 wooneenheden zijn er zeer veel dicht op elkaar. Er wordt gesproken op 3 bouwlagen te bouwen op 3 gebouwen, dit is echt een nefast in woongebied dat niet aan een gewestweg ligt.

 

Nood aan sociale woningen in de gemeente Lille 

Een Vlaams decreet legt vast dat tegen 2025 in elke Vlaamse gemeente er 9% sociale woningen moeten zijn, als bindend sociaal objectief. De gemeente Lille heeft door de jaren heen een grote achterstand opgelopen om dit streefdoel te bereiken. Deze woningen zijn trouwens meer dan nodig, de doelgroep ondervindt vandaag moeilijke tijden en de groep is groeiende.  Het is net omdat veel gemeenten zich in het verleden onvoldoende bekommerden om sociale kavels en een voldoende aanbod aan sociale huur-, of koopwoningen te voorzien, dat dit decreet tot stand is gekomen. In de voorbije legislaturen werd er in Lille door het CD&V-bestuur bitter weinig ondernomen om nieuwe projecten in verband met sociale woningbouw te realiseren, de deadline van 2025 leek voldoende veraf om het probleem te negeren. Men had eerder de indruk dat het bestuur permanente bewoning in weekendzones beschouwde als het middel om voor de sociaal zwakkeren een betaalbare woning te voorzien. 

Het kan als een positieve kentering worden gezien dat het huidige CD&V bestuur eindelijk werk maakt om nieuwe sociale woningbouw te realiseren, nu het mes hen op de keel staat door het decreet. Om tot een gezonde sociale mix te komen tussen sociaal zwakkeren en beter bemiddelde inwoners ligt het voor de hand dat sociale woningbouw gespreid in de kernen van de gemeenten moet gebeuren. Het wordt dan ook onmogelijk om een goede sociale mix te bekomen in de dorpskernen als de bouwgronden door de jaren heen schaarser worden. 

Benutten van woonuitbreidingsgebieden

-------------------------------------------------

De Vlaamse regelgeving biedt echter een uitweg om op een goedkopere manier sociale woningprojecten te realiseren: door het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden. Deze gebieden liggen verspreid over de deelgemeenten, bijvoorbeeld het gebied rond Slaaplaken, Biezenhoek, achter de Eikenlaan, Boskant, Lozijde, Pulsebaan, Boonhof en Zavelstraat. Aangezien er voldoende onbebouwde kavels beschikbaar zijn in de woonzones is het niet toegelaten voor particulieren om in de uitbreidingsgebieden te bouwen. Daardoor is de waarde van de gronden in deze zones veel lager dan in de woonkernen. In de uitbreidingszones mag een sociale huisvestingsmaatschappij groepswoningsbouw plannen, en dit is precies wat gepland wordt in het project van de Eikenlaan, het vreet aan een niet-ontgonnen gebied dat dicht bij een woonzone ligt, en door de bewoners daar terecht als het vernietigen van een groene long wordt aangevoeld.

Kortom: door een verkeerd beleid in de voorbije jaren is men nu gedwongen om open ruimte aan te snijden om op een artificiële manier de nood aan sociale woningen te lenigen, op een plaats die niet goed aansluit bij het bestaande sociale netwerk in de gemeente.

BIJLAGEN:
project_eikenlaan_tekst_voor_site.pdf

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.