10 dec 2017

Resultaten mobiliteitsenquête Lille

We danken iedereen die tijd heeft gemaakt om onze enquête in te vullen. Het bleek duidelijk een thema te zijn dat ons allen nauw aan het hart ligt. We gaan met de resultaten en de bevindingen veder naar de gemeenteraad en nemen het verder op in ons beleidsplan voor de komende jaren. Hopelijk neemt het huidige bestuur en de volgende legislatuur deze aandachtpunten ter harte.   Om de resultaten te lezen open het PDF bestand in dit artikel. 

 

Conclusie:

Qua mobiliteit zijn er nog veel uitdagingen in Lille, maar de mogelijkheden zijn er. Uit de enquête blijkt dat men niet vies moet zijn van verkeersremmende maatregelingen en meer moet inzetten op de zwakke weggebruiker. We denken dan onder andere aan as-verschuivingen, fietsstraten, doorsteken en verbindingen voor voetgangers en fietsers.

De strijd tegen het vrachtverkeer moet opgevoerd worden, het sluipverkeer zorgt voor overlast qua drukte en veiligheid op de Lilse wegen.  Dat "De Lijn" grote tekortkomingen heeft in Lille staat buiten kijf, we zijn van mening dat ze het autoverkeer en de files mee in hand werken door hun verminderd aanbod naar Antwerpen. 

 


BIJLAGEN:
resultaten_mobiliteits_enquete.pdf

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.