05 sep 2017

Staat wegdek / suggestiestroken Rechtestraat! Gemeenteraad juni 2016

In Juni dienden we met Groen Lille volgend agenda punt in.  De gemeente erkende het probleem en ging aandringen bij het 'Agendschap Wegen en Verkeer'.  Nu zal er herstel plaatsvinden, hopelijk zal de hinder beperkt blijven, we hopen natuurlijk nog wel op een structurele en langdurige oplossing!  Lees het artikel van GVA: 

http://www.gva.be/cnt/blbva_03053216/fietssuggestiestroken-krijgen-opkna...

Betreft: Staat van het wegdek Rechtestraat.

De N153 en dus ook de Rechtestraat is in beheer van AWV. Maar de gemeente dient toch toe te zien op de veiligheid van haar inwoners !

De staat van het wegdek / suggestiestrook is ontoelaatbaar en een dorpskern onwaardig, erg gevaarlijk voor fietsers en kleine kinderen.

We beseffen dat de gemeente het probleem van het doorgaand verkeer niet in 1 vingerknip kan oplossen. Maar de belasting voor de Rechtestraat is enorm, niet enkel nefastvoor de leefbaarheid van onze gemeente maar ook het wegdek heeft hier zwaar onder te leiden. Er zijn veel putten en barsten in de weg, zie foto.  Er zijn al wat klachten tot bij onze fractie gekomen, deze ouders zijn erg ongerust voor de veiligheid van hun kinderen. De situatie is er ronduit gevaarlijk.

 

Daarom eisen we dat actie wordt ondernomen. Is dit met AWV op het Regionaal Mobiliteitscommissie al besproken? 

Wat is hier al voor ondernomen?  Leggen we ons zomaar neer bij de laksheid van AWV om deze problemen ten gronde aan te pakken. We moeten maar in de ons omliggende gemeenten kijken om te weten dat dit zeer verkeerd kan aflopen. Er moet toch niet eerst iets gebeuren?

Voorstel tot besluit: Het bestuur neemt actie om op korte termijn de slechte staat van het wegdek te laten herstellen. 

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.