Stef Boeckx

22e plaats uit Lille

Stef is 29 en ook een nieuweling in het Groene verhaal te Lille. Als ingenieur werkt Stef aan een betere toekomst. Dit spiegelt zich ook af op de manier waarop hij naar de samenleving en de wereld kijkt. Stef komt uit een warm nest waar milieu en sociale waarden altijd erg van belang zijn geweest. 

Voor Lille wil ik zorgen voor een betere sociale ondersteuning voor wie het nodig heeft. Tevens ook voor een cultureel aanbod dat erg divers is en de mensen samenbrengt. Ik ben fervent voorstander van een verdere ontwikkeling van alternatieve energie en wil daarom kijken welke uitdagingen Lille kan aangaan. Ik ben bezorgd over de staat van ons leefmilieu, hier moeten we beter voor zorgen, zodat de komende generaties ook nog deftig en gezond kunnen leven.