19 dec 2014

subsidiering van zwaluwnesten

Zoals meerdere soorten vogels hebben de huis- en boerenzwaluw het hard te verduren de laatste 30 jaar. Het aantal broedpaartjes loopt jaar na jaar terug. Oorzaken hiervan zijn legio en de laatst overgebleven exemplaren moeten we dan ook koesteren. Een van de oorzaken is het gebrek aan nestgelegenheid. Hier kunnen we iets aan doen door enerzijds de mensen die nog zwaluwnesten in hun gebouwen hebben hiervoor te belonen met een toelage per nest en anderzijds kunnen andere mensen aangemoedigd worden om nieuwe nestgelegenheid te creëren door kunstnesten op te hangen. Meerdere gemeentes hebben reeds zo'n regeling die mensen beloont voor het behouden van bestaande nesten en het ophangen van kunstnesten. Dit gaat natuurlijk samen met de nodige info over de nest- en broedgewoontes van deze nuttige vogels. Deze maatregel zou de dramatische terugloop van het aantal broedgevallen een halt moeten toeroepen. Groen diende daarom een voorstel in op de gemeenteraad om ook in Lille een dergelijke subsidieregeling in te voeren.

Op afgelopen milieuraad is ons voorstel positief onthaald en nu  wordt er een reglement en een praktische uitwerking uitgeschreven. 

Hopelijk kunnen we hier binnenkort de vruchten van zien rondvliegen.