27 aug 2020

Tijdelijke vergunningsstop voor grote bouwprojecten tot het woonomgevingsplan klaar is

Binnen onze coalitie is ruimtelijke ordening erg belangrijk, we zagen onze vier dorpen de afgelopen 20 jaar meer en meer veranderen richting ministeden. Omdat het kalf nog niet volledig verdronken is zochten we naar een plan van aanpak. Het woonomgevingsplan dat we bewerkstelligen moet het landelijke, gezellige en dorpse karakter van onze 4 dorpen veilig stellen.

De gemeentelijke diensten werken momenteel dus samen met experten aan een woonomgevingsplan. Dit plan zal een kader afbakenen waarbinnen bouwprojecten mogelijk zijn. We willen dit plan in juni 2021 klaar hebben. We hebben met het volledige bestuur besloten om geen grote bouwprojecten meer te vergunnen tot dit plan klaar is. Gezinnen met bouwplannen moeten zich echter geen zorgen maken. Voor het bouwen van een één- of tweegezinswoningen komt er geen tijdelijke vergunningsstop. Ook het verkavelen van een perceel in maximaal 2 loten blijft mogelijk.

Schepen Luc De Backer: “Onze vier dorpen vormen een groene en landelijke gemeente. Momenteel zien we dat bouwpromotoren of ontwikkelaars zich vaak richten op grote percelen buiten de kernen. Deze trend die het landelijke karakter steeds meer ondermijnt willen we een halt toeroepen. In februari van dit jaar zijn we daarom samen met de dienst ruimtelijke planning van IOK gestart met de opmaak van een woonomgevingsplan op maat van onze gemeente. We willen het dorpse karakter van onze gemeente bewaren en de ‘verappartementisering’ tegengaan. We willen voorkomen dat er nog meer open ruimte buiten de kernen ingenomen wordt. De ruimte om te bouwen in de kernen gaan we daarom beter gebruiken. Het woonomgevingsplan wordt meer dan een set van regels. Het wordt een visie over hoe we toekomst van onze gemeente zien.”

Dat is immers wat een bestuur doet: werken op korte én vooral ook lange termijn. Vandaag bepalen we mee het dorpszicht dat er zal zijn over 40 jaar. Iedereen die al jaar en dag in onze dorpen woont, heeft ze zien veranderen. Positief of negatief? Dat laten we in het midden. We willen echter dat ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen leven in landelijke, gezellige dorpen waar men elkaar nog kent.

De Vlaamse Regering en de provincie hebben al ruime tijd enkele principes rond ruimtegebruik, duurzaamheid en mobiliteit opgesteld. Wij wensen daar als bestuur eindelijk op in te zetten. In het op te maken woonomgevingsplan zal de gemeente deze principes dus vertalen naar een eigen ruimtelijk beleid op maat. Verder engageerde het vorige bestuur zich in 2014 reeds tot ondertekening van het burgemeestersconvenant Kempen 2030. Het lokale ruimtelijk beleid is een belangrijk instrument om een écht lokaal klimaatbeleid te voeren en de omgeving meer klimaatbestendig te maken. Een reden te meer om hier eindelijk werk van te maken.

We willen het bestaande woningaanbod en de huidige én toekomstige woningbehoeften op elkaar afstemmen. Rekening houdend met de beperkte beschikbare open ruimte die voorhanden is en de immense klimaatuitdagingen die voor ons liggen. We gaan met hulp van experten de meest geschikte locaties om te wonen afbakenen. We houden hierbij maximaal rekening met de mobiliteit in onze gemeente en de kwaliteit van de woonprojecten. Wonen in onze gemeente moet betaalbaar blijven. We gaan voor duurzaam en zuinig ruimtegebruik, efficiënte mobiliteit en levendige kernen. Kortom, dorpen die dorpen mogen blijven”

Als we nu niet ingrijpen, dan zal de woonbehoefte voor 2035 kortelings al verzadigd zijn (volgens een uitgebreide studie van IOK). Bij deze toestand komt er snel leegstand en verloedering wat allesbehalve zal bijdragen aan de eigenheid van onze dorpen.

De gemeente wil het woonomgevingsplan in juni 2021 klaar hebben. Tot dan gaat het gemeentebestuur geen nieuwe, grote bouwprojecten meer vergunnen.

“Belangrijk om te weten is dat er voor gezinnen met bouwplannen niks wijzigt. Voor één- of tweegezinswoningen is er geen vergunningstop. Ook het verkavelen van een perceel in maximaal 2 loten blijft mogelijk. Een tijdelijke vergunningsstop tot het plan klaar is, voor grote projecten is wel degelijk nodig. We krijgen veel vragen rond het bouwen van meergezinswoningen met een divers aantal woongelegenheden. Omdat we binnen de procedure van opmaak van het woonomgevingsplan nog heel wat vraagstukken moeten oplossen, is het op dit moment niet mogelijk om op een gefundeerde wijze in alle eerlijkheid en objectiviteit uitspraken te doen omtrent deze vragen. Alle vragen hebben betrekking op mekaar en kunnen niet worden gezien als afzonderlijke delen. Mensen die willen bouwen wensen duidelijke richtlijnen en spelregels. Met het woonomgevingsplan wensen we een objectief en duidelijk antwoord creëren op alle verschillende uitdagingen en alle verschillende kansen en knelpunten die er momenteel zijn. Daarom besloten we om de nieuwe aanvragen voor grote projecten tijdelijk niet meer te behandelen. Doordat we al gestart zijn met de opmaak van het plan kunnen we deze periode wel vrij kort houden. We verwachten het plan in juni 2021 klaar te hebben.” Nadien zijn alle aanvragen weer mogelijk en zullen projecten goedgekeurd kunnen worden als ze binnen het nieuwe kader vallen.

Er zijn wel enkele uitzonderingen op deze tijdelijke vergunningsstop:

  • Projecten ingediend door sociale huisvestingsmaatschappijen in het kader van het behalen van een bindend sociaal objectief,
  • Projecten ingediend voor 26 augustus 2020 en
  • Projecten die reeds uitvoerig met een omgevingsambtenaar werden besproken en waarvoor tegelijk reeds een gunstig advies werd verleend.

We begrijpen dat dit voor ontwikkelaars of bouwpromotoren een tijdelijk ongunstige maatregel is, maar we hebben steeds een hoger doel voor ogen: namelijk het veilig stellen van het landelijke karakter van onze vier dorpen. Laten we onze dorpen dorps houden, want hier wonen we graag.

#degoedekantop #toekomstvisie #durf

 

Reacties

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren