Tinne Peeters

2e plaats uit Gierle 

Tinne is 41 en een geboren en getogen Gielse. Als leerkracht in het buitengewoon onderwijs is ze zeer begaan met het bieden van eerlijke kansen aan iedereen. We kunnen ook vanuit onze gemeente meer doen om mensen met een beperking zo'n goed mogelijke kansen te geven; niet alleen in het onderwijs, maar zeker ook op vlak van wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Het sociale aspect in de samenleving is voor Tinne enorm belangrijk. 

We moeten kinderen met een gerust gevoel naar school kunnen sturen in onze gemeente en kunnen vertrouwen op kwaliteitsvol onderwijs en dito opvang.

Een uitgebreid netwerk van trage wegen, veilige fietspaden en wandelwegen kunnen ervoor zorgen dat meer ouders hun kinderen zelfstandig naar school durven sturen met de fiets of te voet.

Verder moeten we in onze gemeente een duidelijke visie uitschrijven wat betreft bouwen en verbouwen. De enorme wildgroei aan appartementen verandert het uitzicht van onze dorpen in sneltempo. Ze vormen een bedreiging voor het landelijke, rustige karakter van onze gemeente.

We moeten blijvend werken naar een evenwicht waarbij de levenskwaliteit van mens en dier hand in hand gaan. Behoud van voldoende open ruimte is daarbij belangrijk.

Ik wil streven naar een transparant bestuur: begrijpelijk en toegankelijk voor iedereen. Met voldoende kansen tot inspraak van alle burgers.