Tom De Jongh

24e plaats uit Gierle

Tom is 55 en als pleegzorgbegeleider vindt hij zorgdragen erg belangrijk. Zorgdragen voor zowel onze medemensen als onze omgeving.

We moeten ons bewust zijn dat we met zeer velen op dezelfde wereldbol leven.

Iedereen heeft het recht om een menswaardig leven op te bouwen. Wij moeten en kunnen hier mee voor zorgen. We kunnen de mensen in en van het Zuiden ondersteunen zodat zij ook de kansen krijgen en kunnen nemen die ze verdienen. Een eerste aanzet kunnen we doen door 0,7 % van de begroting vrij te maken voor projecten van Lillenaars die samenwerken met mensen in het Zuiden.

Maar ook in ons eigen dorp moeten we zorgzaam omgaan met zij die het moeilijker hebben. Ben je arm, heb je een beperking, ligt je afkomst niet in ons land…? Er is een hoge nood aan een menswaardig beleid dat de mens ziet achter zijn/haar verzuchtingen en noden, van welke aard die ook zijn. Iedereen moet de kansen kunnen krijgen die hij/zij verdient.

Als we deze openheid creëren, ben ik ervan overtuigd dat we kunnen komen tot een diverse en aangename samenleving.

Belangrijk hierbij is ook het zorgdragen voor onze aardbol en onze directe omgeving. Op dorpsniveau ben ik voor aangename dorpskernen waar verkeer dat er niet moet zijn, geweerd wordt. Waar plaatsen en initiatieven komen die aanzetten tot elkaar ontmoeten en leren kennen. Dat is een basisvoorwaarde om te komen tot diezelfde aangename en diverse samenleving.

Ecologie is hierbij vanzelfsprekend. Door een ecologisch verantwoord beleid te voeren, dragen we ons steentje bij in de strijd tegen de opwarming van de aarde, maar zorgen we ook voor onze eigen gezondheid door het weren van fijn stof, pesticiden, insecticiden… en door te voorzien in milieuvriendelijke alternatieven zoals bv. hernieuwbare energie.