29 mei 2018

Uitbreiding dienstverlening / openingstijden gemeentehuis is nodig!

We stelden op afgelopen gemeenteraad voor om de mogelijkheid ‘op afspraak’ uit te werken en de openingsuren uit te breiden naar bv. een andere avond.

Zo is er een betere dienstverlening mogelijk en nemen we tegelijk de druk die er nu heerst bij zowel burger als ambtenaar weg. We zijn ons ervan bewust dat dit invloed zal hebben op de werkuren van de ambtenaren. Dit zal een flexibelere omgang qua werktijden vragen. Daarvoor moet dan ook het kader worden aangepast.

Inzetten op kwaliteit en een goede dienstverlening is enorm belangrijk voor een bestuur dat dicht bij de mensen wil staan.

Het bestuur antwoordde dat ze momenteel niet ingaat op onze vraag. Het betreft volgens hen een samenloop van omstandigheden. Er zou een studie in de maak zijn. De problemen zijn echter niet van gisteren: ze slepen al lang aan. Wij blijven met Groen Lille dan ook ijveren voor een betere dienstverlening voor alle inwoners!