30 jan 2018

VOGELVRIJE VOETWEGEN

Niettegenstaande het bestuur beweert het huidige trage wegennetwerk uit te bouwen en te onderhouden wordt  een gedeelte van de voetweg tussen Rooienkapel en Rondtuin in Gierle officieel verbreed tot 8 meter, om daarna te worden verhard! Dit om een verkaveling mogelijk te maken van een perceel grond dat officieel zijn toegang heeft in Rooienkapel. Het toont nogmaals het gebrek aan respect voor ons landelijk erfgoed aan, waar het algemeen belang steeds weer moet wijken voor het particulier belang.    LEES OOK ARTIKEL GVA