26 mrt 2015

voorschriften voor nieuwe weekend woningen of verbouwingen in weekendzones

De verdere groei van het aantal weekendwoningen, in het bijzonder die worden ingenomen als permanente woning , blijft een doorn in het oog van vele burgers en heeft een negatief effect op de aanwezige natuurwaarden in het gebied.  We kunnen dit niet langer laten uitdeinen, maatregelingen dringen zich op. Hoewel vanuit de meerderheid ook regelmatig stemmen opgaan tegen het volbouwen van deze zones, merken we op dat de bouwaanvragen zonder meer worden goedgekeurd. Nochtans biedt het  'gemeentelijk ruimtelijk structuurplan' verschillende hefbomen om dit probleem aan te pakken. We halen enkele passages aan:"Een volledige en sterk verdichte invulling van de zones met weekendverblijven zou zowel de infiltratiefunctie en de waterbergende functie van de gebieden  aantasten, alsook de ecologische relaties van dit gebied.   Bovendien zou dit een grote verstoring betekenen met negatieve impact op de bossen."

  "Teneinde een oplossing te voorzien voor de permanente bewoning wordt voorgesteld om goedgekeurde weekendzones een beperkt woonrecht toe te kennen. Vanuit het uitgangspunt van zuinig ruimtegebruik wordt anderzijds voorgesteld de niet aangesneden zones te reserveren in functie van de toekomstige behoeften."  

"De gemeente wordt sterk geconfronteerd met de problematiek rond de permanente bewoning in zones voor verblijfsrecreatie en weekendverblijven. Hiervoor dient een oplossing uitgewerkt te worden. "

.. de overige zones voor het verblijfsrecreatie behouden voor de hoofdfunctie recreatie.  Voor deze zones dienen in?  specifieke stedenbouwkundige voorschriften opgesteld worden in functie van: beperkte toelating bebouwbare oppervlakte, volume beperking, de verdichting op basis van een voldoende hoge minimum kaveloppervlakte, de inrichting en uitrusting van de zone, e.d. "

 

Wel in deze laatste paragraaf zien wij meer mogelijkheden die wettelijk haalbaar zijn.  Door deze maatregelen kunnen we de problematiek deels een halt toeroepen.  In afwachting van een planologisch initiatief kan er gewerkt worden met een stedenbouwkundige verordening die gericht is op het beperken van de ruimtelijke impact van nieuwe weekendverblijven en het voorkomen van permanente bewoning ervan.

Het gene waar Lille zich op baseert lijkt ons gedateerd.  We formuleren daarom een voorstel op basis van de "verordening weekendverblijven" van de provincie Oost-Vlaanderen van 2012. (Dit is de meest actuele verordening terzake)

We kunnen stellen dat dit nog niet ver genoeg gaat, maar het is al een flinke sprong vooruit.  Om ons voorstel te finaleseren willen we een nieuw artikel toevoegen.

§ Het is verboden om ondergrondse brandstoftaks te installeren.

§ De installatie van bovengrondse opslagtaks mogen maximum 1000l bevatten.

Klik en lees hier de verordering die in Oostvlaanderen van kracht is. 

 

 

Ondertussen hebben we gevraagd om samen met de andere partijen hier rond samen te zitten, zo dat er een goed document en voorstel uit de bus kan komen, 

We moeten hoopvol zijn! 

 

 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren