22 feb 2021

Weekendzones - liefde en wrevel

Stap 6: “Stedenbouwkundige verordening openluchtrecreatieve verblijven” 

Veel inwoners ergeren zich aan de toestand in de talrijke weekendzones, vooral omdat er door de jaren heen een serieuze verrommeling is ontstaan. Ook nu verdwijnt er nog steeds bos en worden er te veel illegale bouwwerken en kleine villa’s opgericht. 

Zoals elke eigenaar van een officiële bouwgrond een huis mag bouwen, mag je als eigenaar van een stuk grond in de weekendzone een weekendhuisje zetten. Dat is nu eenmaal de wet en daar kunnen we niet omheen, hoewel we het soms anders zouden willen
. We zien namelijk allemaal dat deze zones zich midden in een rustige en natuurlijke omgeving bevinden

Wat kan en gaa
n we verder doen in de toekomst:  

  • Het leegstandsregister bestaat al langer, maar werd niet actief gebruikt. We voeren een getrapte leegstandsheffing in over gans de gemeente. Dit zorgt ervoor dat er geen langdurige leegstand is en dat inbreiding aangemoedigd wordt. Check!  
  • Ook bij verloedering/verwaarlozing is er zo’n getrapte heffing. Zeker in weekendzones blijkt dit een nuttige maatregel te zijnCheck!  
  • De belasting op tweede verblijven is van € 400 naar € 600 gebracht. Check!  
  • We hebben het budget voor subsidies aan natuurverenigingen met 25% verhoogd zodat er nu extra geld vrijkomt om gronden in weekendzones te verwerven. Check!  
  • We stellen een stedenbouwkundige verordening openluchtrecreatieve verblijven op. Check!  

Natuurlijk hebben we ook oog voor de sociale toestand van vele bewoners van deze weekendzones en zullen we dit met het OCMW monitoren.  
Elk stapje in de goede richting is er één, en natuurlijk zullen we bij de bovenlokale besturen het thema op de agenda houden, 
bv. door het ijveren voor een sociaal verantwoord, maar uitdovend woonrecht in de weekendzones. 

Op de gemeenteraad van februari ’21 stond de “Stedenbouwkundige verordening openluchtrecreatieve verblijven” op de agenda.  

Schepen van duurzaamheid; Luc De Backer: "Deze verordening zal ervoor zorgen dat er binnen een kwaliteitskader gewerkt moet worden. Binnen dat kader wordt de nadruk gelegd op ruimtegebruik en natuurinname. Enkel op deze manier zal er gewerkt kunnen worden aan het louter recreatieve karakter van deze zone i.p.v. illegale bewoningen. Zo kunnen we domiciliefraude tegengaan."

Uit wat zal het kwaliteitskader bestaan? We spreken o.a. over een maximumvolume, een maximum aan verhardingen en maximale bouwhoogte die worden vastgelegd. Tegelijk zorgen we voor duidelijke spelregels inzake aanplanting, groendaken, omheiningen, enz. Voor alle details omtrent deze verordening kan je terecht op de gemeentelijke website  www.lille.be  

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren