20 mrt 2017

WERELDWATERDAG 22/3

Wereldwijd komt meer dan 80% van het afvalwater afkomstig van huishoudens, steden, de industrie en landbouw, onbehandeld in de natuur terecht. Dit zorgt voor vervuiling van het milieu maar betekent ook een verlies van waardevolle voedingsstoffen. Nochtans kunnen we een groot deel van het weggegooide water voor andere doelen gebruiken of na behandeling hergebruiken. Door hier meer werk van te maken kan de watercyclus alleen maar beter werken. Ook de duurzame ontwikkelingsdoelstelling SDG 6.3. roept hiertoe op: tegen 2030 de waterkwaliteit verbeteren door minder vervuiling, minder lozen van schadelijke stoffen, het volume onbehandeld water halveren en hergebruik van water verhogen. ? LEES MEER EN STEUN OP : 

http://www.protos.ngo/nl

Check zeker deze video https://youtu.be/oMoeu4aGR7k